NITRO COSMIC
NITRO COSMIC
NITRO COSMIC

NITRO COSMIC

836510
1 249 kr (2 499 kr)
Rambler är en skön bindningsom ärmedelstyv ochgerlagom respons för att kunnaanvändasav alla snowboardåkare i all typ av terräng.Denhar en kantad bottenplatta föratt spara på din kropp och ge maximal komfort. Bakkapanär asymetrisk och gerbindningen den responsoch stödman behöver. Lutningen på bakkappan och storlekenpå remmarna kan ändras utan verktyg. Tåremmen kan användas över tårna eller överfoten.